Opinie 2009

'Geen snijwond in waardevol complex'

inspreekrechtGEMERT - Jo van Schalen, lid van zowel de heemkundekring De Kommanderij als initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen & puur!' deed maandagavond tijdens een extra ledenvergadering een klemmend beroep op de leden van de heemkundekring om bezwaar aan te tekenen tegen de bouwplannen. "De ommuurde tuin is net als een kostbaar Chinees thee-servies: als je de deksel van de theepot verbrijzelt, neemt de waarde van het complete servies met liefst 90 procent af."

Lees meer...

'Vergunning is opmaat naar bouwen van...?'

spreekrechtGEMERT - Drie leden van de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen & puur!' hebben maandagavond tijdens een extra ledenvergadering van heemkundekring De Kommanderij gepleit voor het indienen van een zienswijze / bezwaarschrift tegen het afgeven van een monumenten- en bouwvergunning. "Of je nu wel of niet bouwt, je weet niet of de uitkomst van het hele verhaal rond het kasteel, ons, heemkundig geïnteresseerden, zal bevallen", sprak Simon van Wetten, tevens bestuurslid van de heemkundekring.

Lees meer...

CDA en DP diskwalificeren op voorhand inwoners

CDA en DPOpmerkelijk. De twee partijen die zich afgelopen jaar totaal op de vlakte hebben gehouden over de toekomst van het kasteel hebben ineens de hoogste noten op hun zang. Telkens wanneer wij aanklopten voor helderheid en transparantie over de herbestemming van het kasteel gaven CDA en Dorpspartij niet thuis. 'Wij komen pas met een standpunt als er een totaalplan op tafel ligt', kregen we telkens te horen. De inwoners van Gemert-Bakel weten inmiddels allemaal dat dit totaalplan er nog steeds niet is. Desondanks hebben CDA en Dorpspartij ingestemd met de aankoop van (een deel van) het kasteel zonder degelijke, financiële onderbouwing.

Lees meer...

Deel gemeenteraad negeert kern van boodschap

Realisten 2006 & Lokaal LiberaalEen aantal leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vielen donderdagavond 8 januari tijdens de raadsvergadering over een ludieke uitspraak van de initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!'. Daarbij gingen de meeste raadsleden (en burgemeester) gemakshalve totaal voorbij aan de kern van de boodschap: Waarom is de raad op 18 november halsoverkop akkoord gegaan met de aankoop van het kasteel zonder een goed onderbouwd inhoudelijk en financieel totaalplan?

Lees meer...